แบบสำรวจ
ส่วนไหนของ www.oshthai.org ที่คุณคิดว่าควรปรับปรุง

หน้าแรกสื่อความปลอดภัยชุดนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
PDF
ชุดนิทรรศการ

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

 1. โครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program)
 2. โครงการอนุรักษ์การได้ยิน องค์ประกอบหลักของโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
 3. โครงการอนุรักษ์การได้ยิน นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน
 4. โครงการอนุรักษ์การได้ยิน การเฝ้าระวังเสียงดัง
 5. โครงการอนุรักษ์การได้ยิน การควบคุมเสียงดัง
 6. โครงการอนุรักษ์การได้ยิน การเฝ้าระวังการได้ยินและระบบการส่งต่อ
 7. โครงการอนุรักษ์การได้ยิน การตรวจการได้ยิน
 8. โครงการอนุรักษ์การได้ยิน การสื่อสารผลการเฝ้าระวังเสียง
 9. โครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตัวอย่างป้ายและคำอธิบายผลการวัดเสียง
   

 

22/22 หมู่ที่ 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
0 2448 9128 - 39 , 0 2448 8338
e-mail : safety@labour.mail.go.th            แผนที่

Copyright 2009 All rights reserved.
Created by 2fellows
จำนวนผู้เข้าชม