แบบสำรวจ
ส่วนไหนของ www.oshthai.org ที่คุณคิดว่าควรปรับปรุง

PDF
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

ภาคกลาง

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 3
294 ม.6 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 10700
โทรศัพท์ 0 5641 5329 โทรสาร 0 5641 1202

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม (หลังใหม่) ชั้น 4 หมู่ 6
ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม
73000
โทรศัพท์ 0 343 0067 - 9

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 อ.เมือง จ.นครนายก
26000
โทรศัพท์ 0 3731 1683

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 1 อาคาร 3 ชั้น ถนนรัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
โทรศัพท์ 0 2580 0716 – 8

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
64 หมู่ 7 ซ.วัดเสด็จ ถ.ปทุมธานี-รังสิต ต.สวนพริกไทย
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0 2567 5101-2, 0 2567 0804

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 6 อาคาร 7 ชั้น ถ.สายเอเซีย
ต.สวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
13000
โทรศัพท์ 0 3533 6547, 0 3521 3821 - 3

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1801, 0 3641 2385

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

1635 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10270
โทรศัพท์ 0 2394 6971-2, 0 2384 3473

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
188 หมู่ 3 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
75000
โทรศัพท์ 0 3471 1899

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

อาคารข้างศาลากลาง ถ.ราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
74000
โทรศัพท์ 0 3441 3729-30

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี
673/1 ถ.พิชัยณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว
อ.เมือง จ.สระบุรี
18000
โทรศัพท์ 0 3621 2553

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.สุวรรณศร
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
16000
โทรศัพท์ 0 3651 2098

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.สุพรรณบุรี – ชัยนาท
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
72000
โทรศัพท์ 0 3553 5694

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1
อ.เมือง จ.อ่างทอง
14000
โทรศัพท์ 0 3561 1331

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2
ถนนศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่
อ.เมือง จ.อุทัยธานี
61000
โทรศัพท์ 0 5651 1907

22/22 หมู่ที่ 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
0 2448 9128 - 39 , 0 2448 8338
e-mail : safety@labour.mail.go.th            แผนที่

Copyright 2009 All rights reserved.
Created by 2fellows
จำนวนผู้เข้าชม