แบบสำรวจ
ส่วนไหนของ www.oshthai.org ที่คุณคิดว่าควรปรับปรุง

หน้าแรกรู้จักหน่วยงาน สำนักความปลอดภัยแรงงาน ติดต่อศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๑-๑๒
PDF
สำนักความปลอดภัยแรงงาน

ติดต่อศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๑-๑๒

 

คำสั่งเปลี่ยนชื่อและพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ความปลอดภัยแรงงานใหม่

 ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๑ - ๑๒
 
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๑ (อยุธยา)
ผู้อำนวยการ นายเสมอ  ตรีคุณา
ที่อยู่:  101/3 - 5 หมู่ 9 ถนนสายเอเชีย ตำบลเชียงรากน้อย 
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์:  0 3574 7684
โทรสาร:   0 3574 7685
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี 
และจังหวัดสิงห์บุรี
 
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๒ (ชลบุรี)
ผู้อำนวยการ นายสว่าง  วีรกิจบริการ
ที่อยู่: 145  หมู่ 1  ตำบลหนองไม้แดง  
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20000
โทรศัพท์:  0 3827 3713
โทรสาร:   0 3820 3615
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ตราด และจังหวัดระยอง
 
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๓ (นครราชสีมา)
ผู้อำนวยการ นายชำนาญ  จุลสุวรรณ
ที่อยู่: 442/212-213 หมู่ 1 ถนนราชสีมา - โชคชัย ตำบลหัวทะเล  
อำเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์:  0 4426 6386
โทรสาร:   0 4426 6385
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ 
และจังหวัดอุบลราชธานี

เว็บไซต์:  http://www.koratsafety.com
 
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๔ (อุดรธานี)
ผู้อำนวยการ นายเนฑิษฐ์  ประเสริฐวงษ์
ที่อยู่: 599/187-188 หมู่ 2 ตำบลหัวหมากแห้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  41000
โทรศัพท์:  0 4224 3801
โทรสาร:   0 4224 3644
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี กาฬสินธ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
ขอนแก่น มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด

เว็บไซต์:  
safetyarea9.blogspot.com
 
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๕ (ลำปาง)
ผู้อำนวยการ นายสุระ  ว่องไพบูลย์
ที่อยู่:  384 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา 
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทรศัพท์:  0 5428 2010
โทรสาร:   0 5428 2001
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และจังหวัดลำพูน
 
 
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๖ (นครสวรรค์)
ผู้อำนวยการ นายเฉลิมพล  กู้เกียรติ
ที่อยู่  23/17 - 18 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์:  0 5622 0505
โทรสาร:   0 5622 0504
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร 
และจังหวัดอุทัยธานี
 
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๗ (ราชบุรี)
ผู้อำนวยการ นายสิทธินิจ  บุณยะส่ง
ที่อยู่:  138/1  หมู่ 10  ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลดอนตะโก
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000
โทรศัพท์:  0 3232 5964
โทรสาร:   0 3232 5965
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม 
และจังหวัดสมุทรสาคร
เว็บไซต์:  http://osh6.labour.go.th
 
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๘ (สุราษฎร์ธานี)
ผู้อำนวยการ นายสามนต์  สังข์ทอง
ที่อยู่: 15 หมู่1 ถนนสุราษฏร์ - นาสาร ตำบลขุนทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84100
โทรศัพท์:  0 7735 5876
โทรสาร:   0 7735 5877 
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดชุมพร ระนอง กระบี่ สุราษฎร์ธานี พังงา และจังหวัดภูเก็ต
เว็บไซต์:  http://osh11.labour.go.th
 
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๙ (สงขลา) 
ผู้อำนวยการ นายชื่น  โต๊ะทรัพย์
ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนราชดำเนิน
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์:  0 7432 6256 - 7
โทรสาร:   0 7431 4698
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และจังหวัดสตูล
 
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๑๐ (สมุทรปราการ)
ผู้อำนวยการ นายวิชิต  เอื้อสมานจิต
ที่อยู่:  1636 หมู่ 4 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์:  0 2380 6097 - 9
โทรสาร:   0 2380 6097
พื้นที่รับผิดชอบ: จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก
 
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๑๑ (ตลิ่งชัน)
ผู้อำนวยการ นายชนินทร์  พูลเผ่า
ที่อยู่: อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนแยกตลิ่งชัน ชั้น 8
22/22 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์:  0 2448 8338 ต่อ 840
โทรสาร:   0 2448 9176
พื้นที่รับผิดชอบ: เขตดุสิต 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพระนคร เขตสัมพัทธวงศ์ เขตจตุจักร 
เขตดอนเมือง เขตบางซื่อ เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตยานนาวา เขตสาทร 
เขตบางคอแหลม เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน 
เขตทวีวัฒนา เขตบางแค เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตจอมทอง เขตทุ่งครุ เขตบางขุนเทียน 
เขตบางบอน และ เขตราษฎร์บูรณะ
 
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๑๒ (มีนบุรี)
ผู้อำนวยการ นายสุทัศน์   อภิบาลศรี
ที่อยู่:  555/12-16 หมู่ 13  ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ 10510
โทร
ศัพท์:  0 2540 4405-6
โทรสาร:   0 2540 4407
พื้นที่รับผิดชอบ: เขตดินแดง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง เขตคลองเตย เขตบางนา 
เขตประเวศ เขตพระโขนง เขตวัฒนา เขตสวนหลวง เขตคันนายาว เขตบางกะปิ เขตลาดพร้าว 
เขตวัดทองหลาง เขตบึ่งกุ่ม เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตสะพานสูง เขตหนองจอก 
และ เขตสายไหม

เว็บไซต์:  
http://osh2.labour.go.th
 
 

 

22/22 หมู่ที่ 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
0 2448 9128 - 39 , 0 2448 8338
e-mail : safety@labour.mail.go.th            แผนที่

Copyright 2009 All rights reserved.
Created by 2fellows
จำนวนผู้เข้าชม