แบบสำรวจ
ส่วนไหนของ www.oshthai.org ที่คุณคิดว่าควรปรับปรุง

PDF
สำนักความปลอดภัยแรงงาน

ติดต่อหน่วยงานภายใน

 สำนักความปลอดภัยแรงงาน
ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 02 448 9128 - 39 , 02 448 8338 โทรสาร 02 448 9152

 

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๑ (ตลิ่งชัน)
ที่อยู่ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนแยกตลิ่งชัน ชั้น 8
22/22 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์  0 2448 8338 ต่อ 840
โทรสาร   0 2448 9176

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๒ (ลาดกระบัง)
ที่อยู่
555/12-16 หมู่ 13  ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี  
เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ 10510
โทร.๐ ๒๕๔๐ ๔๔๐๕-๖  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๔๔๐๗
เว็บไซต์  http://osh2.labour.go.th

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๓ (ลำปาง)
ที่อยู่  384 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทรศัพท์  0 5428 2010
โทรสาร   0 5428 2001

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๔ (นครสวรรค์)
ที่อยู่  23/17 - 18 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์  0 5622 0505
โทรสาร   0 5622 0504

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๕ (อยุธยา)
ที่อยู่  101/3 - 5 หมู่ 9 ถนนสายเอเชีย ตำบลเชียงรากน้อย
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์  0 3574 7684
โทรสาร   0 3574 7685

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๖ (ราชบุรี)
ที่อยู่  138/1  หมู่ 10  ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลดอนตะโก
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000
โทรศัพท์  0 3232 5964
โทรสาร   0 3232 5965

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๗ (ชลบุรี)
ที่อยู่ 145  หมู่ 1  ตำบลหนองไม้แดง 
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20000
โทรศัพท์  0 3827 3713
โทรสาร   0 3820 3615

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๘ (สมุทรปราการ)
ที่อยู่  1636 หมู่ 4 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์  0 2380 6097 - 9
โทรสาร   0 2380 6097

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๙ (อุดรธานี)
ที่อยู่ 599/187-188 หมู่ 2 ตำบลหัวหมากแห้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  41000
โทรศัพท์  0 4224 3801
โทรสาร   0 4224 3644

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๑๐ (นครราชสีมา)
ที่อยู่ 442/212-213 หมู่ 1 ถนนราชสีมา - โชคชัย ตำบลหัวทะเล 
อำเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์  0 4426 6386
โทรสาร   0 4426 6385

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
ที่อยู่ 15 หมู่1 ถนนสุราษฏร์ - นาสาร ตำบลขุนทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84100
โทรศัพท์  0 7735 5876
โทรสาร   0 7735 5877 

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๑๒ (สงขลา) 
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนราชดำเนิน
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์  0 7432 6256 - 7
โทรสาร   0 7431 4698

 

22/22 หมู่ที่ 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
0 2448 9128 - 39 , 0 2448 8338
e-mail : safety@labour.mail.go.th            แผนที่

Copyright 2009 All rights reserved.
Created by 2fellows
จำนวนผู้เข้าชม