แบบสำรวจ
ส่วนไหนของ www.oshthai.org ที่คุณคิดว่าควรปรับปรุง

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน
รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน

 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน

………………………………….
 
          ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักความปลอดภัยแรงงาน ได้กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถให้เครือข่ายสามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๒ รุ่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ดังนี้
 
รุ่นที่ ๑ (ภาคกลาง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
เขตบางพลัด กทม.  
ปิดรับสมัคร (เนื่องจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการครบตามจำนวนแล้ว)
 
รุ่นที่ ๒ (ภาคเหนือ) วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  
ขยายวันปิดรับสมัครถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖  และประกาศรายชื่อวันที่่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
 
 
 
 
หมายเหตุ   แต่ละรุ่นสามารถรองรับผู้เข้าร่วมโครงการฯได้ ๑๐๐ คน โดยสำนักความปลอดภัยแรงงานขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมร่วมโครงการฯที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ตามลำดับ ๑๐๐ คนแรกก่อน

 

22/22 หมู่ที่ 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
0 2448 9128 - 39 , 0 2448 8338
e-mail : safety@labour.mail.go.th            แผนที่

Copyright 2009 All rights reserved.
Created by 2fellows
จำนวนผู้เข้าชม