ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 แผนผังเว็บไซต์

 • สถิติการประสบอันตราย


ติดต่อหน่วยงานภายใน

  หน่วยงานเฉพาะกิจ
 • ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานนอกระบบ
 • ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการ
 • ศูนย์เฝ้าระวังอุบัติเหตุและอุบัติภัยร้ายแรงจากการทำงาน

ติดต่อเรา

 • สำนักความปลอดภัยแรงงาน
  เลขที่ 22/22 หมู่ที่ 2 ถนนบรมราชชนนี 
  แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
  กรุงเทพฯ 10170

       0 2448 9128-39 , 0 2448 8338

        safety@labour.mail.go.th

       แผนที่