การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม...

พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบฯ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด (ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

พิธีมอบรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด (ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ นางสาวพรรณี ศรียุทธศั...

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

ลำดับ วัน/เวลา หลักสูตร จำนวนรับสมัคร วิทยากร ๑) ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. “หลักปฏิบัติการออกแบบและใช้งานนั่งร้าน”ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปล...

ขอเชิญสถานประกอบกิจการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๙

โปรดแจ้งความประสงค์เข้ารับรางวัลได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด(ที่สถานประกอบกิจการท่านตั้งอยู่)กำหนดการ พิธีมอบรางวัลสถานประ...

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) กระทรวงแรงงานบูรณาการความร่วมมือร่วมกับอีก ๕ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงม...

 • การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

  วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบฯ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด (ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

  วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

  วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • ขอเชิญสถานประกอบกิจการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๙

  วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)

  วันพุธที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.

เดือนที่แล้ว กันยายน 2016 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30

นายอำนวย ภู่ระหงษ์
ผู้อำนวยการ
กองความปลอดภัยแรงงาน


เข้าสู่ระบบ ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 แผนผังเว็บไซต์ติดต่อหน่วยงานภายใน

ติดต่อเรา

 • กองความปลอดภัยแรงงาน
  เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 • Occupational Safety and Health Bureau
  18 Boromrajchonnee Rd.
  Talingchan Bangkok 10170 
  Thailand 

       0 2448 9128-39

        safety@labour.mail.go.th

       แผนที่