หลักการติดตั้งปั้นจั่นหอสูงอย่างปลอดภัย

การทำงานกับ "ปั้นจั่น" อย่างปลอดภัยตัวอย่าง การติดตั้งปั่นจั่น กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔

การประชุมร่วม ๓ หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การประชุมร่วม ๓ หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ****************************** วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุเมธ มโหสถ อ...

หลักการใช้งานรถยกอย่างปลอดภัย

กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔มาตรการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ “รถยก” ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเคร...

TimeLine กฏหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๕๙

สอบถามข้อมูลกฏหมายฯ เพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงานโทร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙ ต่อ ๓๑๒, ๓๑๔, ๓๑๗, ๓๒๑

 • หลักการติดตั้งปั้นจั่นหอสูงอย่างปลอดภัย

  วันศุกร์ที่ ๐๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • การประชุมร่วม ๓ หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  วันอังคารที่ ๒๒ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • หลักการใช้งานรถยกอย่างปลอดภัย

  วันพุธที่ ๐๙ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • ปฏิทินงานประจำเดือนพฤศจิกายน

  วันศุกร์ที่ ๐๔ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • TimeLine กฏหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๕๙

  วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.

เดือนที่แล้ว ธันวาคม 2016 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 48 1 2 3
week 49 4 5 6 7 8 9 10
week 50 11 12 13 14 15 16 17
week 51 18 19 20 21 22 23 24
week 52 25 26 27 28 29 30 31

นายอำนวย ภู่ระหงษ์
ผู้อำนวยการ
กองความปลอดภัยแรงงาน


เข้าสู่ระบบ ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 แผนผังเว็บไซต์ติดต่อกลุ่มงานภายใน

ติดต่อเรา

 • กองความปลอดภัยแรงงาน
  เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 • Occupational Safety and Health Bureau
  18 Boromrajchonnee Rd.
  Talingchan Bangkok 10170 
  Thailand 

       0 2448 9128-39

        safety@labour.mail.go.th

       แผนที่