๒๘ เมษายน "วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล" (World Day for Safety and Health at Work)

การจัดงาน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล (World Day for Safety and Health at Work) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดงาน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล (World Day for ...

ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับ 187

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการยื่นจดทะเบียนสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนาม...

10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

การจัดงาน ๑๐ พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดงาน ๑๐ พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารกรมสวัสดิก...

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

ลำดับ วัน/เวลา หลักสูตร จำนวนรับสมัคร วิทยากร ๑) ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. “หลักปฏิบัติการออกแบบและใช้งานนั่งร้าน”ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปล...

 • ๒๘ เมษายน "วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล" (World Day for Safety and Health at Work)

  วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับ 187

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

  วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

  วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • กระทรวงแรงงาน ห่วงใยลูกจ้างที่ทำงานในช่วงฤดูร้อน

  วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
เดือนที่แล้ว เมษายน 2016 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 13 1 2
week 14 3 4 5 6 7 8 9
week 15 10 11 12 13 14 15 16
week 16 17 18 19 20 21 22 23
week 17 24 25 26 27 28 29 30

เข้าสู่ระบบ ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 แผนผังเว็บไซต์ติดต่อหน่วยงานภายใน

ติดต่อเรา

 • สำนักความปลอดภัยแรงงาน
  เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 • Occupational Safety and Health Bureau
  18 Boromrajchonnee Rd.
  Talingchan Bangkok 10170 
  Thailand 

       0 2448 9128-39

        safety@labour.mail.go.th

       แผนที่