ใบสมัคร การประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบ ดีเด่นฯ ประจำปี ๒๕๕๙

สถานประกอบกิจการที่ประสงค์จะเข้าร่วมประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง และยื่นหลักฐานการประกวด หนังสือเชิญสถ...

ประกาศรายชื่อโครงการวิทยาลัยความปลอดภัย หลักสูตร " นักบริหารความปลอดภัยในการทำงานขั้นสูง"

๑. หลักการและเหตุผล กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๙ กำหนดให้สถานประกอบกิจการตาม ข้อ ๑ (๑) ได้แก่กิจการประเภทเหมืองแร่ กิจการปิ...

กระทรวงแรงงาน Kick Off นโยบายเร่งรัดระดมตรวจความปลอดภัยในการทำงาน

กระทรวงแรงงาน Kick Off นโยบายเร่งรัดระดมตรวจความปลอดภัยในการทำงานตั้งเป้า ๙๐ วัน สถานประกอบกิจการ ๓,๙๐๐ แห่ง ลดอันตราย เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระ...

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

ลำดับ วัน/เวลา หลักสูตร จำนวนรับสมัคร วิทยากร ๑) ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. “หลักปฏิบัติการออกแบบและใช้งานนั่งร้าน”ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปล...

แนวทางการป้องกันอันตรายจากการพังทลายของดิน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)ได้กำหนดไว้ดังนี้ ข้อ ๓๒ การเจาะหรือขุดรู หลุม บ...

 • ใบสมัคร การประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบ ดีเด่นฯ ประจำปี ๒๕๕๙

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • ประกาศรายชื่อโครงการวิทยาลัยความปลอดภัย หลักสูตร " นักบริหารความปลอดภัยในการทำงานขั้นสูง"

  วันพฤหัสบดีที่ ๐๕ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • กระทรวงแรงงาน Kick Off นโยบายเร่งรัดระดมตรวจความปลอดภัยในการทำงาน

  วันจันทร์ที่ ๐๒ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

  วันพฤหัสบดีที่ ๐๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • แนวทางการป้องกันอันตรายจากการพังทลายของดิน

  วันพุธที่ ๐๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
เดือนที่แล้ว พฤศจิกายน 2015 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 45 1 2 3 4 5 6 7
week 46 8 9 10 11 12 13 14
week 47 15 16 17 18 19 20 21
week 48 22 23 24 25 26 27 28
week 49 29 30

เข้าสู่ระบบ ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 แผนผังเว็บไซต์ติดต่อหน่วยงานภายใน

ติดต่อเรา

 • สำนักความปลอดภัยแรงงาน
  เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

       0 2448 9128-39

        safety@labour.mail.go.th

       แผนที่