ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ และเข้ารับรางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน

คลิกดูรายละเอียดกิจกรรมในงานได้ที่ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์กรมหาชน) ขอเชิญสถานประกอบกิจการเข้าร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ ระหว่า...

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

ลำดับ วัน/เวลา หลักสูตร จำนวนรับสมัคร วิทยากร ๑) ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. “หลักปฏิบัติการออกแบบและใช้งานนั่งร้าน”ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปล...

การจัดงาน “๑๐ พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ”

การจัดงาน “๑๐ พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักความปลอดภัยแรงงาน จัดงาน “๑๐ พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ”...

๒๘ เมษายน "วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล" (World Day for Safety and Health at Work)

การจัดงาน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล (World Day for Safety and Health at Work) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดงาน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล (World Day for ...

 • ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ และเข้ารับรางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน

  วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

  วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • การจัดงาน “๑๐ พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ”

  วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน "วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

  วันพุธที่ ๐๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • ๒๘ เมษายน "วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล" (World Day for Safety and Health at Work)

  วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
เดือนที่แล้ว พฤษภาคม 2016 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31

นายอำนวย ภู่ระหงษ์
             ผู้อำนวยการ                 สำนักความปลอดภัยแรงงาน


เข้าสู่ระบบ ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 แผนผังเว็บไซต์ติดต่อหน่วยงานภายใน

ติดต่อเรา

 • สำนักความปลอดภัยแรงงาน
  เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 • Occupational Safety and Health Bureau
  18 Boromrajchonnee Rd.
  Talingchan Bangkok 10170 
  Thailand 

       0 2448 9128-39

        safety@labour.mail.go.th

       แผนที่