ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

ลำดับ วัน/เวลา หลักสูตร จำนวนรับสมัคร วิทยากร ๑) ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. “หลักปฏิบัติการออกแบบและใช้งานนั่งร้าน”ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปล...

คำชี้แจงกรณีการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

หมายเหตุ ไม่รวมถึง (๑) ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ หรือผู้มีคุณสมบัติเป็นเจ้าหน้าที...

กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี ๒๕๕๙ กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ...

การประชุมกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน

ข่าวที่ ๕ / ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การประชุมกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานกา...

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และการสมัคร Zero Accident Campaign 2016

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.tosh.or.th สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขว...

 • ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

  วันจันทร์ที่ ๐๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • คำชี้แจงกรณีการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

  วันศุกร์ที่ ๐๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี ๒๕๕๙

  วันจันทร์ที่ ๐๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • การประชุมกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน

  วันจันทร์ที่ ๐๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และการสมัคร Zero Accident Campaign 2016

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
เดือนที่แล้ว กุมภาพันธ์ 2016 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 5 1 2 3 4 5 6
week 6 7 8 9 10 11 12 13
week 7 14 15 16 17 18 19 20
week 8 21 22 23 24 25 26 27
week 9 28 29

เข้าสู่ระบบ ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 แผนผังเว็บไซต์ติดต่อหน่วยงานภายใน

ติดต่อเรา

 • สำนักความปลอดภัยแรงงาน
  เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

       0 2448 9128-39

        safety@labour.mail.go.th

       แผนที่