มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑   สถานที่ทำงานที่ผูปฏิบัติงานอ...

มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ ตามกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน

มาตรฐานการปฎิบัติงานที่ปลอดภัยในสถานที่อับอากาศ ตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗   ที่อับอากาศ หมายความว...

รายชื่อสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการได้สัมฤทธิ์ผลตามโครงการ และตัวอย่างป้ายข้อความ

รายชื่อสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการได้สัมฤทธิ์ผล ตามโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ กรมสวัสดิกา...

รมว.แรงงาน ชู “แรงงานปลอดภัย” เน้นปลูกจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการทำงานทุกภาคส่วน

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมและรับฟังภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนายพีรพัฒน์ พรศิริเล...

ประกาศรายชื่อและกำหนดการมอบรางวัล Zero Accident Campaign 2015

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอประกาศรายชื่อผลการประกวดสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองตามกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๕๘ (Zero Accident Campaign 2015)กำหนดมอ...

 • มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

  วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ ตามกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน

  วันพุธที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • รายชื่อสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการได้สัมฤทธิ์ผลตามโครงการ และตัวอย่างป้ายข้อความ

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • รมว.แรงงาน ชู “แรงงานปลอดภัย” เน้นปลูกจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการทำงานทุกภาคส่วน

  วันอังคารที่ ๐๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • ประกาศรายชื่อและกำหนดการมอบรางวัล Zero Accident Campaign 2015

  วันอังคารที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
เดือนที่แล้ว ตุลาคม 2015 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 40 1 2 3
week 41 4 5 6 7 8 9 10
week 42 11 12 13 14 15 16 17
week 43 18 19 20 21 22 23 24
week 25 26 27 28 29 30 31

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
ผอ.สำนักความปลอดภัยแรงงาน


เข้าสู่ระบบ ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 แผนผังเว็บไซต์ติดต่อหน่วยงานภายใน

ติดต่อเรา

 • สำนักความปลอดภัยแรงงาน
  เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

       0 2448 9128-39 , 0 2448 8338

        safety@labour.mail.go.th

       แผนที่