ขอเชิญสถานประกอบกิจการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๙

โปรดแจ้งความประสงค์เข้ารับรางวัลได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด(ที่สถานประกอบกิจการท่านตั้งอยู่)กำหนดการ พิธีมอบรางวัลสถานประ...

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

ลำดับ วัน/เวลา หลักสูตร จำนวนรับสมัคร วิทยากร ๑) ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. “หลักปฏิบัติการออกแบบและใช้งานนั่งร้าน”ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปล...

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) กระทรวงแรงงานบูรณาการความร่วมมือร่วมกับอีก ๕ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงม...

ประมวลภาพงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐

“แรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามัยดี นำประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ๓๐ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ จั...

ประกาศผลกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี ๒๕๕๙

ประกาศผลกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี ๒๕๕๙โล่รางวัลดีเด่น สำหรับสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย สำหรับสถานศึกษาที่มีคะแนนตั้งแต่ร้อย...

 • ขอเชิญสถานประกอบกิจการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๙

  วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

  วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)

  วันพุธที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • ประมวลภาพงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐

  วันจันทร์ที่ ๐๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • ประกาศผลกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี ๒๕๕๙

  วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.


เดือนที่แล้ว สิงหาคม 2016 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 31 1 2 3 4 5 6
week 32 7 8 9 10 11 12 13
week 33 14 15 16 17 18 19 20
week 34 21 22 23 24 25 26 27
week 35 28 29 30 31

นายอำนวย ภู่ระหงษ์
ผู้อำนวยการ
กองความปลอดภัยแรงงาน


เข้าสู่ระบบ ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 แผนผังเว็บไซต์ติดต่อหน่วยงานภายใน

ติดต่อเรา

 • กองความปลอดภัยแรงงาน
  เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 • Occupational Safety and Health Bureau
  18 Boromrajchonnee Rd.
  Talingchan Bangkok 10170 
  Thailand 

       0 2448 9128-39

        safety@labour.mail.go.th

       แผนที่