รู้จักอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคนใหม่

ชื่อ-นามสกุล  นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจวัน เดือน ปีเกิด10 มีนาคม 2498 วุฒิการศึกษา  รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรม  ...

ขอเชิญเข้าร่วมเป็น สปก.ต้นแบบโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายฯ

ขอเชิญเข้าร่วมเป็น “สถานประกอบกิจการต้นแบบ”โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการใช้สารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัยของสถานประกอบกิจการสำนักความปลอดภัยแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ...

ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัล Zero Accident ประจำปี ๒๕๕๗

ขอเชิญเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณตามกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี ๒๕๕๗ (Zero Accident Campaign 2014)

ประกาศผลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ปี ๒๕๕๗

  ประกาศผลการประกวดสถานประกอบกิจการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๗  คณะอนุกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ...

กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิง-ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ.๒๕๕๖

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงออก "กฎกระทรวงการเป็นหน่วยง...

 • รู้จักอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคนใหม่

  Wednesday, 01 October 2014 00:00
 • ขอเชิญเข้าร่วมเป็น สปก.ต้นแบบโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายฯ

  Monday, 01 September 2014 00:00
 • ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัล Zero Accident ประจำปี ๒๕๕๗

  Monday, 01 September 2014 00:00
 • ประกาศผลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ปี ๒๕๕๗

  Monday, 30 June 2014 00:00
 • กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิง-ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ.๒๕๕๖

  Wednesday, 18 June 2014 00:00
Last month October 2014 Next month
S M T W T F S
week 40 1 2 3 4
week 41 5 6 7 8 9 10 11
week 42 12 13 14 15 16 17 18
week 43 19 20 21 22 23 24 25
week 26 27 28 29 30 31


นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
ผอ.สำนักความปลอดภัยแรงงาน


 ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 แผนผังเว็บไซต์

 • สถิติการประสบอันตราย


ติดต่อหน่วยงานภายใน

  หน่วยงานเฉพาะกิจ
 • ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานนอกระบบ
 • ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการ
 • ศูนย์เฝ้าระวังอุบัติเหตุและอุบัติภัยร้ายแรงจากการทำงาน

ติดต่อเรา

 • สำนักความปลอดภัยแรงงาน
  เลขที่ 22/22 หมู่ที่ 2 ถนนบรมราชชนนี 
  แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
  กรุงเทพฯ 10170

       0 2448 9128-39 , 0 2448 8338

        safety@labour.mail.go.th

       แผนที่