ใบสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ประจำปี ๒๕๖๐

การพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ประจำปี ๒๕๖๐ สถานประกอบกิจการที่ประสงค์จะสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำป...

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดต้อนรับเยาวชนของชาติ

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดต้อนรับเยาวชนของชาติ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย...

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. กรมสวัสดิการและ...

ก.แรงงาน พร้อมเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๑ มกราคมนี้

กระทรวงแรงงานพร้อมเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๑๑ มกราคมนี้  ......................

การแจ้งข้อมูลสารเคมีอันตรายประจำปี

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๑ ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย ข้อ ๒ ให้น...

 • ใบสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ประจำปี ๒๕๖๐

  วันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดต้อนรับเยาวชนของชาติ

  วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • พิธีเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • ก.แรงงาน พร้อมเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๑ มกราคมนี้

  วันศุกร์ที่ ๐๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 • การแจ้งข้อมูลสารเคมีอันตรายประจำปี

  วันพุธที่ ๐๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.
เดือนที่แล้ว มกราคม 2017 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31

นายอำนวย ภู่ระหงษ์
ผู้อำนวยการ
กองความปลอดภัยแรงงาน


เข้าสู่ระบบ ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 แผนผังเว็บไซต์ติดต่อกลุ่มงานภายใน

ติดต่อเรา

 • กองความปลอดภัยแรงงาน
  เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 • Occupational Safety and Health Bureau
  18 Boromrajchonnee Rd.
  Talingchan Bangkok 10170 
  Thailand 

       0 2448 9128-39

        safety@labour.mail.go.th

       แผนที่